اشتغال و کارآفرینی

اشتغال وکارآفرینی

۲۳مرکزشعبه ها
۱۶نفرتعداد کارمندان
۱۴نفرمشاغل غیر مستقیم
۹۰نفرتعداد مدرسان
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید(واتس اپ)
زمان پاسخگویی: صبح 9 تا 14 - بعدازظهر 16 تا 19 روزهای شنبه تا چهارشنبه