دپارتمان زبان انگلیسی

آشنایی با UCMAS….

دریو سی مس ۴ هدف اصلی رصد می شود:

۱- افزایش تمرکز ، خلاقیت

۲- بالا بردن قدرت یادگیری ،ایجاد اعتماد به نفس

۳- هماهنگ کردن هر دو نیم کره

۴- سرعت عمل در محاسبات

دپارتمان زبان انگلیسی

پکیج های UCMAS به شرح ذیل است:

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج FOUNDATION

کتاب های آموزشی مورد نیاز:

 1. دوکتاب A و کتاب B به روز رسانی شده(سیستم جهانی یوسی مس همزمان با ۸۵ کشور دنیا)
 2. دفتر شنیداری ، فایلهای شنیداری ،دفتر تند نویسی، فلش کارت A ، کیف دانش آموزی ، چرتکه

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:

 • آشنایی با چرتکه و قوانین و تکنیکهای اولیه یوسی مس در قالب بازی
 • آموزش اعداد جمع و تفریق اعداد یک رقمی بدون فرمول با بازی و تفکر خلاق
 • آموزش تکنیکهای اصلی به روش منحصر بفرد یوسی مس – تکنیک تند نویسی (دقت و تمرکز و توجه و زمانبندی) – تکنیک شنیداری (گوش دادن) تکنیک فلش کارت (تصویر سازی و…)
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: پیش دبستانی و کلاس اولی ها
  تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
  تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج Kg1 -F

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b ، دفتر شنیداری ، دفتر تند نویسی

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب هر سطح به اضافه
آموزش تکنیکهای : جمع و تفریق اعداد یک رقمی – شروع محاسبات ذهنی

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره FOUNDATION
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج KG1

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b، چرتکه ، دفتر شنیداری ، دفتر تند نویسی، فلش کارت A، کیف

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
تکرار مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب سطح
آموزش تکنیکهای : جمع و تفریق اعداد یک رقمی – شروع محاسبات ذهنی

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: کلاس دومی ها
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج KG2

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب A&B، کتاب تمرین ، سی دی شنیداری

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
تکرار مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب سطح
آموزش تکنیکهای: جمع و تفریق اعداد یک و دو رقمی – محاسبات ذهنی

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره KG
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج BASIC

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b، چرتکه ، دفتر شنیداری ، دفتر تند نویسی، فلش کارت A، کیف ، کتاب تمرین، دی وی دی شنیداری

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب هر سطح به اضافه
آموزش تکنیکهای: جمع و تفریق اعداد یک رقمی – محاسبات ذهنی

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: کلاس سومی ها
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج ELEMENTRY A

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b، فلش کارت B، کتاب تمرین، فایلهای شنیداری ، دفتر تند نویسی و شنیداری

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب هر سطح به اضافه
آموزش تکنیکهای :جمع و تفریق اعداد تا سه رقم – جدول ضرب – محاسبات ذهنی

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره KG2 یا BASIC
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج ELEMENTRY B

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b، کتاب تمرین، فایلهای شنیداری ،دفتر تند نویسی و شنیداری

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب هر سطح به اضافه
آموزش تکنیکهای مهارت جمع و تفریق اعداد و جدول ضرب بصورت پیشرفته – محاسبات ذهنی

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ELEMENTRY A
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج INTERMADIATE A

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b، فلش کارت C، کتاب تمرین، فایلهای شنیداری ،دفتر تند نویسی و شنیداری

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب هر سطح به اضافه
آموزش تکنیکهای ضرب اعداد ۲ در ۱ با چرتکه و ذهنی – محاسبه اعداد منفی

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ELEMENTRY B
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج INTERMADIATE B

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b، کتاب تمرین، فایلهای شنیداری ،دفتر تند نویسی و شنیداری

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب هر سطح به اضافه
آموزش تکنیکهای – ضرب اعداد ۳ در ۱
تقسیم اعداد ۳ بر ۱ و ۲ در ۱ – صحیح و اعشاری

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره INTERMADIATE A
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج HIGHER A

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b، فلش کارت D،کتاب تمرین، فایلهای شنیداری ،دفتر تند نویسی و شنیداری

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب هر سطح به اضافه
آموزش تکنیکهای مهارت تقسیم اعداد ۴ بر ۱ بصورت پیشرفته – محاسبه ذهنی اعداد منفی بصورت پیشرفته

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره INTERMADIATE B
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج HIGHER B

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b ، کتاب تمرین ضرب و تقسیم فایلهای شنیداری ، فلش کارت،دفتر تند نویسی و شنیداری

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب هر سطح به اضافه
آموزش تکنیکهای ضرب اعداد ۲ در ۲ – تقسیم اعداد ۴ بر ۲ شروع محاسبات اعداد  ترکیبی جمع و تفریق اعداد اعشاری

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره HIGHER A
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج ADVANCE

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b فلش کارت ،دفتر تند نویسی فایلهای شنیداری

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب هر سطح به اضافه
آموزش تکنیکهای ضرب و تقسیم ذهنی و چرتکه ای با ارقام بیشتر محاسبات درصد و توان

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره HIGHER B
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج GRAND LEVEL A

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b کتاب تمرین ۲عدد ، ،دفتر تند نویسی و شنیداری، دی وی دی

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب هر سطح به اضافه
آموزش تکنیکهای ضرب و تقسیم اعداد صحیح و اعشاری محاسبات درصد ، جذر و توان

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ADVANCE
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج GRAND LEVE B

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
کتاب a&b ، ،دفتر تند نویسی و شنیداری ،دی ویدی

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
مباحث ترم یک (فاندیشن) به تناسب هر سطح به اضافه
آموزش تکنیکهای ضرب و تقسیم اعداد صحیح و اعشاری محاسبات درصد ، جذر و توان پیشرفته و کاربردی

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره GRAND LEVEL A
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج GRADE

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
(پکیج آماده سئوالات تخصصی)

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
آموزش تکنیکهای آزمون جامع و استانداردجهانی IGE

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره GRAND LEVE B
تعداد جلسه در ترم: ۱۴ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)

پکیج TECNIC

کتاب های آموزشی مورد نیاز:
(پکیج آماده سئوالات تخصصی)

خلاصه مباحث به تفکیک ترم و گروه سنی:
آموزش تکنیکهای استاندارد  افزایش سرعت ، دقت توجه و تمرکز ، اعتماد بنفس و خود باوری و آمادگی مسابقات استانی ، کشوری و جهانی

مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره GRAND LEVEL A
تعداد جلسه در ترم: ۱۰ تا ۱۲ جلسه
تعداد دانش آموز: ۶ تا ۸ نفر

UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)
UCMAS-محاسبات ذهنی با چرتکه ( 7-13 ساله)