C

آیا به مشاوره نیاز دارید؟

درخواست خود را ارسال کنید تا ما در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

  • آموزشگاه مرکزی: ۰۲۶۳۲۲۳۶۸۹۰
  • دپارتمان  یوسی مس(A) : ۰۹۰۱۱۸۳۸۳۸۰
  • دپارتمان  یوسی مس(B) : ۰۹۰۱۱۸۳۸۳۸۸
  • دپارتمان آی مت : ۰۹۰۱۱۸۳۸۳۸۵
  • تعیین وقت مشاوره (حضوری): ۰۹۰۱۱۸۳۸۳۸۹۰۹۰۱۱۸۳۸۳۹۰  

  آموزشگاه مرکزی استان البرز :  کرج ، طالقانی شمالی به سمت آزادگان ، کوچه جنب فروشگاه فرهنگیان (کوچه نیک دهقان یا کاج) ، روبروی دبستان حضرت فاطمه (س) ، پلاک ۱۲۳

  ایمیل

  ucmas.ir_alborz@yahoo.com