قبولی دانش آموزان و فارغ التحصیلان Ucmas در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سال ۱۴۰۰

_

آمار قابل توجهی از دانش آموزان و فارغ التحصیلان Ucmas در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پذیرفته می شوند
که اسامی تعدادی از آنها به صورت ذیل می باشد:

اسامی دیگر پذیرفته شدگان یوسی مسی در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

دپارتمان زبان انگلیسی
 • ۱- اسما حیدری
 • ۲- فرینا قاسم زاده
 • ۳- آرتا معصومی
 • ۴- طاها صادقی
 • ۵- امیرحسین جلیلی
 • ۶- سونیا آتش پنجه
 • ۷- محدثه موحد
 • ۸- تینا امیر
 • ۹- رومینا افشار
 • ۱۰- یاشار اسماعیلی
 • ۱۱- آرشام پارساتبار
 • ۱۲- مرضیه رحیم نژاد
 • ۱۳- خاطره خیاط زاده
 • ۱۴- زهرا زارعی نژاد
 • ۱۵- نیکا رستمی
 • ۱۶- سارا رستمی
 • ۱۷- پریا شیخلی
 • ۱۸- حسین اجاقلو
 • ۱۹- علی اصغر پور محمد
 • ۲۰- کوثر سیاربیجارپس
 • ۲۱- فاطممه صلاحیان
 • ۲۲- فاطمه کریمی
 • ۲۳- سیدمهلا سیدثقیلینی
 • ۲۴- آریان رحمانیان
 • ۲۵- سما برهانی