پوشش گسترده خبری مطبوعات از راهیابی دانش آموزان البرزی به مسابقات کشوری محاسبات ذهنی و چرتکه ای UCMAS
پوشش گسترده خبری پنجمین دوره مسابقات استانی محاسبات ذهنی وچرتکه ای UCMAS
در استان البرز، شهریاروملارد
خبری آموزش و پرورش استان البرز از پنجمین دوره مسابقات استانی

پایگاه خبری کرج

پوشش خبری ایرنا از تجلیل مقام آوران جهانی محاسبات ذهنی یوسی مس توسط معاون محترم رئیس جمهورواستاندار محترم

پوشش خبری خبرگزاری آپارات از غرفه   یو سی مس ایران

پوشش خبری مقام آوران جهانی تیم جمهوری اسلامی ایران و استان البرزدر پرتال آموزش وپرورش ناحیه یک

پوشش خبری ایرنا از تجلیل مقام آوران جهانی محاسبات ذهنی یوسی مس توسط معاون محترم رئیس جمهورواستاندار محترم

پوشش خبری خبرگزاری آپارات از غرفه   یو سی مس ایران